Eksport jabłek do Chin coraz bliższy

W sierpniu 2014 r. Polska złożyła wniosek o otwarcie rynku chińskiego dla naszych jabłek. Aby to umożliwić, Polska musi przejść szereg procedur. W związku z tym na zaproszenie Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w Polsce przebywa obecnie delegacja Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcją i Kwarantanną Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).
Delegacja odwiedza polskie sady, spotyka się z pracownikami Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, wizytuje miejsca przechowywania i przygotowywania jabłek do sprzedaży.
Pierwsze rozmowy wywarły pozytywne wrażenie na chińskich ekspertach, ale uzyskanie zgody na eksport jeszcze w tym roku jest raczej nierealne.
Liczymy zatem na otwarcie nowego rynku zbytu w przyszłym roku.