Port w Gdyni

Port w Gdyni powstał w latach 1922-1923. W sierpniu 1923 roku w gdyńskim porcie zacumował pierwszy statek pod obcą banderą. W kolejnych latach transport morski rozwijał się bardzo prężnie, dlatego też w ślad za tym nastąpił istotny rozwój i rozbudowa portu.

Największy wzrost działalności obserwujemy pomiędzy 1924 a 1929 rokiem, gdzie początkowo port obsłużył 54 statki. Natomiast już w 1929 r. przyjąć 3.106 jednostek, co dało imponujący wynik 2.923.000 przeładowanych ton ładunku.
Obecnie port w Gdyni jest bardzo nowoczesny i dalej obserwujemy jego rozwój.
Port w Gdyni składa się z nabrzeży do obsługi statków kontenerowych, jak również ładunków masowych takich jak węgiel, zboża, paliwa.
Port gdyński oferuje takie usługi jak: załadunek, wyładunek, przeładunek i składowanie kontenerów oraz drobnicy, magazynowanie ładunków, formowanie i rozformowanie kontenerów, skład celny, obsługę transportu intermodalnego.
Ponieważ transport kontenerów to przemysł wskazujący nieustanny wzrost, w styczniu 2015 r. na jednym z nabrzeży, gdzie obsługiwane są kontenery morskie, uruchomiono dwie największe spośród wszystkich polskich portów nowe suwnice. Ich wydajność, to załadunek i rozładunek ze statku ok. 35 kontenerów na godzinę.

W najbliższych latach w Gdyni mają się pojawiać największe statki kontenerowe, a zamontowanie dwóch najnowocześniejszych suwnic umożliwi ich szybką obsługę.