Warunki Incoterms 2010

Warunki Incoterms zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Pomagają one precyzyjnie określić podział kosztów, organizację transportu oraz moment przeniesienia ryzyka ze sprzedającego na kupującego w handlu międzynarodowym.

Przeczytaj poniższe informacje i wybierz najlepsze dla siebie warunki dostawy.

newchart

 

WARUNKI INCOTERMS 2010

 

Warunki Incoterms zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Pomagają one precyzyjnie określić podział kosztów, organizację transportu oraz moment przeniesienia ryzyka ze sprzedającego na kupującego w handlu międzynarodowym.

EXW – EX WORKS (z zakładu) EXW-wpisać miejsce dostawy

Obowiązkiem sprzedającego jest wydanie towaru do dyspozycji kupującego przeważnie w swoim magazynie. Ryzyko i koszty sprzedającego kończą się w chwili wydania towaru. Kupujący od tego miejsca ponosi wszelkie ryzyko oraz koszty związane z transportem, odprawą celną itd.

Ponieważ organizacja odprawy celnej często sprawia problem kupującemu dlatego zamiast reguły EXW można zastosować bardzo podobną regułę FCA ? siedziba sprzedawcy. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma regułami jest właśnie odprawa eksportowa.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

FCA – FREE CARIER (dostarczone pierwszy przewoźnik) FCA-wpisać miejsce dostawy

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru pierwszemu przewoźnikowi, którego wyznacza kupujący. Towar musi być załadowany na wyznaczony środek transportu i musi być już po odprawie celnej. W tym momencie ryzyko przenoszone jest na kupującego. Do obowiązków kupującego należy poinformowanie sprzedającego o nazwie przewoźnika oraz terminie załadunku.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (dostarczone wzdłuż burty statku) FAS-wpisać port załadunku

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie odprawionego celnie towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty są po stronie kupującego. Obowiązkiem kupującego jest zawrzeć umowę przewozu oraz poinformować kupującego o nazwie statku i terminie dostawy do portu.

Reguła ta jest stosowana tylko do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

FOB – FREE ON BOARD (dostarczone na statek) FOB-wpisać port załadunku

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczyć odprawiony towar na statek w porcie załadunku. W tym miejscu ryzyko i wszelkie koszty przeniesione są na kupującego. Obowiązkiem kupującego jest zawrzeć umowę przewozu oraz poinformować sprzedającego o nazwie statku i terminie dostawy do portu.

Reguła ta jest stosowana tylko do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

CFR – COST AND FREIGHT (koszt i fracht) CFR-wpisać port przeznaczenia

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczyć odprawiony towar na statek, zawrzeć umowę przewozu i opłacić koszty transportu do portu przeznaczenia. Jednak ryzyko zostaje przeniesione na kupującego już w momencie dostarczenia kontenera na statek. Do obowiązków kupującego należy opłacić wszelkie koszty w porcie przeznaczenia.

Reguła ta jest stosowana tylko do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT (koszt, ubezpieczenie i fracht) CIF-wpisać port przeznaczenia

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczyć odprawiony towar na statek, zawrzeć umową przewozu i opłacić koszty transportu do portu przeznaczenia. Dodatkowo musi on ubezpieczyć towar, pokryć koszty tego ubezpieczenia i dostarczyć kupującemu dowód ubezpieczenia. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego już w momencie dostarczenia towaru na statek. Do obowiązków kupującego należy opłacić wszelkie koszty w porcie przeznaczenia.

Reguła ta jest stosowana tylko do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

CPT – CARRIAGE PAID TO (przewóz opłacony do) CPT-wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do przewoźnika, zawarcie umowy przewozu oraz opłacenie kosztów transportu do miejsca przeznaczenia. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika. Obowiązkiem kupującego jest opłacić wszelkie koszty w porcie przeznaczenia.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) CIP-wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do przewoźnika, zawarcie umowy przewozu oraz opłacenie kosztów transportu do miejsca przeznaczenia. Dodatkowo musi on ubezpieczyć towar, pokryć koszty tego ubezpieczenia i dostarczyć kupującemu dowód ubezpieczenia. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie dostarczenia towaru do przewoźnika. Obowiązkiem kupującego jest opłacić wszelkie koszty w porcie przeznaczenia.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

DAT – DELIVERED AT TERMINAL (dostarczony do terminalu) DAT-wpisać oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczyć towar i podstawić go do dyspozycji kupującego po wyładunku ze środka transportu w określonym terminalu w wyznaczonym porcie lub miejscu przeznaczenia. Ryzyko zostaje w tym miejscu przeniesione na kupującego.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

DAP – DELIVERED AT PLACE (dostarczony do miejsca) DAP-wpisać miejsce przeznaczenia

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczyć towar i podstawić go do dyspozycji kupującego na środku transportu, gotowego do wyładunku. Ryzyko zostaje w tym miejscu przeniesione na kupującego. Do obowiązków kupującego należy wyładować towar i ponieść tego koszty.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

DDP – DELIVERED, DUTY PAID (dostarczony, cło opłacone) DDP-wpisać miejsce przeznaczenia

Do obowiązków sprzedającego należy dostarczyć towar do określonego miejsca przeznaczenia oraz podstawić go do dyspozycji kupującego, na środku transportu gotowego do wyładunku. Ładunek taki powinien być też oclony. Do obowiązków kupującego należy wyładunek towaru.

Reguła ta jest stosowana do wszystkich gałęzi transportu.

Teraz kiedy wszystkie Warunki Incoterms sa już znane i wybrałeś jeden z nich skontaktuj się z nami lub wypełnij krótki formularz aby sprawdzić cenę transportu