Czy transport drogowy w Gdańsku będzie wolny od przeciążeń?

Port Gdańsk zakupuje nowe wagi najazdowe

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił przetarg na wyposażenie posterunków wartowniczych znajdujących się na terenie Portu Gdańsk w samochodowe osiowe wagi najazdowe przeznaczone do ważenia pojazdów będących w ruchu. Przedmiotem zamówienia jest łącznie 18 stanowisk wagowych, po 2 stanowiska na każdym posterunku wartowniczym. Realizacja inwestycji ma spowodować, że przeciążony transport drogowy kontenerów będzie rzadkością na pomorskich drogach.

 

Terminy związane z przedmiotem zamówienia

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Portu Gdańsk, termin składania ofert upływa 21.01.2019 r. o godz. 11:15. Wykonawca jest zobligowany do wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł. Termin wykonania inwestycji został ustalony do 44 tygodni od dnia zawarcia umowy. O wyborze wykonawcy decydować będzie zaoferowana cena.

 

Komu przeszkadza przeciążony transport drogowy?

Niestety przeciążenia transportu samochodowego na polskich drogach wciąż nie należą do rzadkości. Generują one istotne zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Masa takiego pojazdu znacząco wydłuża drogę hamowania i powoduje, że jest on znacznie mniej zwrotny i stabilny. Przeciążone samochody nadmiernie eksploatują infrastrukturę drogową powodując jej dewastację, a powstałe koleiny obniżają bezpieczeństwo dróg. W okresie zimowym, przy specyficznym morenowym ukształtowaniu trójmiejskiego terenu, przeciążone pojazdy mają problemy z pokonaniem wzniesień nawet przy prawidłowym ogumieniu. Przeciążony transport drogowy jest także źródłem nieuczciwej konkurencji w branży transportowej. Rzetelnym przewoźnikom ciężko konkurować z nienaturalnie zaniżonymi stawkami w przeliczeniu na tonę ładunku powodując deregulację całego rynku.

 

Czy dziś łatwiej zorganizować transport drogowy przeciążonego kontenera?

Pamiętajmy, że każdy kontener już teraz jest ważony w porcie załadunkowym zgodnie z konwencją SOLAS, o której więcej pisaliśmy już wcześniej. Waga każdego kontenera widnieje w systemie armatora, zatem port odbiorcy przy wydawaniu kontenera jest świadomy jego wagi. Kierowcy przy wyjeździe są zobligowani do przedstawienia dokumentów pojazdu wraz z jego wagą, a więc pracownicy portu i bez specjalistycznych wag mają możliwość obliczenia wagi całego składu i weryfikacji, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy. Należy jednak pamiętać, że waga w kontenerze może mieć różny rozkład. Inwestycja w osiowe wagi najazdowe wydaje się niezbędna do weryfikacji czy nie został przekroczony maksymalny nacisk na daną oś pojazdu.