Słabnie wzrost polskiego eksportu

Od 2009 roku można było zauważyć stale rosnący eksport polskich towarów za granicę. Niestety wg danych GUSu od stycznia do października 2016 roku nasz eksport wzrósł jedynie o 0,8% do analogicznego okresu w roku 2015, czyli rósł on dziewięciokrotnie wolniej.

Wg analityków ma to związek z ogólnym osłabieniem światowego handlu oraz spadkiem eksportu Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi są głównymi odbiorcami naszych towarów, które często są eksportowane dalej. Polska realizuje do Niemiec ponad 27% całego swojego eksportu, więc bardzo dokładnie odczuwa osłabienie niemieckiej wymiany handlowej. W 2015 nasz eksport do Niemiec wzrósł o ponad 10%, a w 2016 już tylko o 1,7%.

Sprzedaż artykułów rolno-spożywczych spadła o 0,4% w pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 roku. Wpływ na to miały niskie ceny tych produktów na światowych rynkach. Można było zauważyć nawet 10% spadki cen niektórych z nich.