OFERTA

TRANSPORT MORSKI

Dzięki szerokim kontaktom i wieloletniej współpracy z największymi armatorami morskimi jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania logistyczne z zakresu spedycji morskiej (fracht morski). Transport międzynarodowy obsługujemy przez port w Gdyni, port w Gdańsku, jak również port Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia, Rotterdam. Współpracujemy z agentami w portach na całym świecie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę usług:

– transport kontenerowy zarówno w imporcie, jak i eksporcie pomiędzy wszystkimi portami na świecie,

– transport kontenerów standardowych typu 20’DV, 40’DV, 40’HQ,

– transport kontenerów specjalistycznych m.in. typu FLAT RACK, OPEN TOP,

– transport artykułów spożywczych w kontenerach chłodniczych typu REEFER,

– transport drobnicowy LCL,

– transport ponadgabarytowy,

– monitorowanie przesyłek.

TRANSPORT DROGOWY

Usługi transportowe świadczone przez firmę mySPED są na najwyższym poziomie dzięki zatrudnianym przez nas przewoźnikom. Transport drogowy opieramy na zaufanych, selektywnie dobranych i sprawdzonych w wieloletniej współpracy firmach transportowych. Pojęcie transport samochodowy kryje w sobie następujące usługi:

– transport drogowy kontenerów morskich 20’DV, 40’DV, 40’HQ,

– transport samochodowy kontenerów specjalistycznych REEFER, OPEN TOP,

– transport drobnicowy LCL w Polsce oraz poza granicami kraju,

– terminowe dostawy towarów w relacji door to door.

TRANSPORT LOTNICZY

Spedycja lotnicza jest przez nas rekomendowana przy niewielkich przesyłkach wymagających szybkiej dostawy do klienta. Transport lotniczy oferowany przez firmę mySPED kryje następujące usługi:

– kompleksowy fracht lotniczy regularnymi liniami lotniczymi w imporcie,

– kompleksowy fracht lotniczy regularnymi liniami lotniczymi w eksporcie,

– przesyłki lotnicze w relacji door to door.

TRANSPORT KOLEJOWY

Oferta firmy mySPED jest na bieżąco dostosowywana do najnowszych trendów na rynku w zakresie usług transportowych na świecie. Jednym z aktualnych kierunków rozwoju w branży transportowej jest transport kolejowy. Gdy transport międzynarodowy lub krajowy kontenerów morskich jest utrudniony ze względu na wagę ładunku, transport szynowy jest idealną alternatywą. Transport intermodalny prowadzimy przez port w Gdyni, port w Gdańsku, jak również port Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia, Rotterdam do kolejowych terminali krajowych (w Warszawie, Gliwicach, Poznaniu, Kutnie, Dębicy, Brzegu Dolnym, Frankfurcie), a dalej oferujemy transport samochodowy do docelowego miejsca rozładunku.

AGENCJA CELNA

Dzięki współpracy z renomowanymi agencjami celnymi możemy zaoferować Państwu następujące usługi:

– odprawa celna importowa, a po pozytywnej weryfikacji klienta również z art. 33a.

– odprawa celna eksportowa,

– procedura uproszczona w imporcie towarów,

– odprawa celna w Hamburgu, Bremerhaven, Małaszewicze

– doradztwo celne,

– taryfikacja towarów (kody celne),

– organizacja wymaganych formalności w zakresie kontroli na żądanie sanepidu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS).

UBEZPIECZENIE CARGO

Zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami i konwencjami odpowiedzialność przewoźnika (armatora morskiego, spedytora, etc.) jest ograniczona, dlatego naszym klientom proponujemy ubezpieczenie cargo. Nasze ubezpieczenie obejmuje klauzule ładunkowe (A) co zapewnia ochronę ubezpieczeniową od prawie wszystkich rodzajów szkód, w tym związanych z nieprawidłową obsługą transportową i logistyczną oraz innych zagrożeń, które mogą spowodować uszkodzenie lub utratę towaru.

Ubezpieczenie towaru jest szczególnie polecane przy transporcie drobnicowym, ponieważ towar taki jest kilkakrotnie przeładowywany. Firma mySPED współpracuje z renomowanym ubezpieczycielem, którego specjalizacją są ubezpieczenia cargo, i jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.