Rekord w przeładunku kontenerów morskich i innych towarów

Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przeładunki w polskich portach osiągnęły w 2018 roku 101,19 mln ton w porównaniu z 87 mln ton w roku 2017. Daje to wzrost rok do roku na poziomie 16%.

Niekompletne statystyki

Pomimo ogromnego sukcesu ogłoszonego przez ministra Marka Gróbarczyka należy pamiętać, iż do statystyk nie wliczono wyników taki portów, jak Police czy Kołobrzeg, które nie są objęte nadzorem ministerstwa. Mimo to magiczną barierę 100 mln ton w przeładunku kontenerów morskich i innych towarów udało się osiągnąć pierwszy raz w historii dzięki trzem największym polskim portom morskim: Port Gdańsk, Port Szczeciń-Świnoujście oraz Port Gdynia. W Porcie Gdańsk przeładowano w 2018 roku 49,1 mln ton towarów, o 22,77% więcej niż w roku poprzednim. Port Szczecin-Świnoujście może pochwalić się wynikiem o 12,5% wyższym niż w 2017 roku, to jest 28,6 mln ton. Port Gdynia przeładował natomiast 23,49 mln ton odnotowując wzrost na poziomie 10,7% w porównaniu z rokiem 2017.

Rekord nie dotyczy wyłącznie kontenerów morskich

Przeładunki w istotnym stopniu dotyczą surowców. Na przykładzie Portu Szczecin-Świnoujście, najwyższe wzrosty odnotowały przeładunki takich towarów, jak węgiel (61%), ruda (30%) czy paliwa (18%). Jak informuje portal GospodarkaMorska.pl, zrealizowano również o 10% więcej przeładunków towarów masowych, tj. kruszyw, nawozów, metanolu czy kwasu siarkowego. 25-procentowy spadek odnotował we wspomnianym porcie przeładunek zbóż, a 13-procentowy spadek, ku zaskoczeniu, przeładunek kontenerów morskich. Tymczasem Port Gdańsk odnotował prawie 23-procentowy wzrost właśnie w przeładunku TEU. Uplasowało to gdański port na 95 pozycji najbardziej ruchliwych portów świata w rankingu „One Hundred Ports 2018” opracowanym przez Lloyd`s List.

Czy będą kolejne rekordy?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Niedawno pisaliśmy o inwestycjach w Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia, czy w wagi najazdowe w Porcie Gdańsk.  Budżet na najbliższe 13 lat  przewiduje dofinansowanie Portu Szczecin-Świnoujście kwotą 9,5 mld zł. Port Gdańsk m.in. na budowę portu centralnego i jeszcze dynamiczniejszy wzrost przeładunku kontenerów morskich może liczyć na kwotę 8,6 mld zł. Port Gdynia na modernizację infrastruktury ma otrzymać natomiast 4,5 mld zł.