Branża transportu morskiego przeciwko proekologicznym limitom prędkości

Armatorzy sprzeciwiają się ograniczeniom prędkości transportu morskiego, o których wprowadzenie Francja przekonuje Międzynarodową Organizację Morską (IMO – International Maritime Organization).

Szczegóły i etapy wdrożenia

Jak informuje portal GospodarkaMorska.pl, Francja nawołuje do wprowadzenia nowych regulacji mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze morskiej. Zgodnie z propozycją wdrożenie rozwiązania powinno być dwuetapowe. W pierwszej kolejności należy wprowadzić ograniczenie prędkości w poszczególnych sektorach. Docelowo natomiast Międzynarodowa Organizacja Morska powinna zastosować globalnie obowiązujące roczne limity emisji gazów dla transportu morskiego w oparciu o emisję zanieczyszczeń każdej jednostki pływającej.

Sprzeciw przewoźników transportu morskiego

Najwięksi armatorzy wypowiadają się negatywnie w temacie przedstawionych pomysłów. Zdaniem rzecznika Hapag-Lloyd już kilka lat wcześniej wszyscy przewoźnicy dobrowolnie zmniejszyli prędkość swoich statków. I faktycznie – zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez portal The Loadstar, przewoźnicy od 2008 roku bez  żadnych odgórnych regulacji istotnie obniżyli prędkość swoich jednostek. Doprowadziło to z jednej strony oczywiście do istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wskutek ograniczenia spalania paliw. Z drugiej strony natomiast spowolniło istotnie całość łańcuchów dostaw. Dalsze ograniczenia prędkości nie leżałyby w interesie importerów i eksporterów.

Inwestycje armatorów

Zgodnie z wypowiedzią rzecznika Hapag-Lloyd na łamach portalu The Loadstar, niemiecki gigant żeglugowy zainwestował już wiele milionów dolarów w technologiczną optymalizację jednostek pływających. Zwraca uwagę na to, że powinno się surowiej egzekwować przepisy i karać armatorów niestosujących zgodnego z regulacjami paliwa. Ogółem branża transportu morskiego spodziewa się nakładów inwestycyjnych na poziomie 60 miliardów dolarów rocznie po wprowadzeniu limitu siarki w paliwach morskich. Sam Hapag-Lloyd w kolejnym roku zakłada wydać 1 mld dolarów, aby dostosować się do nowych przepisów dotyczących paliw.

Chcesz poznać więcej informacji na temat statków kontenerowych wykorzystywanych w transporcie morskim? Zachęcam do czytania.