Wakacyjny zakaz jazdy ciężarówek powyżej 12 ton

Ważna wiadomość dla przewoźników, jak i tych, którzy czekają na swój towar.
Przypominamy, że tradycyjnie jak co roku w okresie wakacyjnym, kierowców pojazdów powyżej 12 ton obowiązują ograniczenia w ich poruszaniu się po drogach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 16 maja 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040), i w tym roku – w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton.

Zakaz ruchu obowiązuje:
od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątki,
od godziny 8:00 do godziny 14:00 w soboty,
od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedziele,
Przypomnijmy, że zakaz ruchu nie dotyczy między innymi pojazdów do przewozu: lekarstw i środków medycznych, przesyłek w ramach działalności pocztowej, towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, oraz artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, a także w transporcie kombinowanym.

foto