Polska jest pierwsza w Unii Europejskiej

Wczoraj, 28.11 na oficjalnej stronie chińskich służb weterynaryjnych (AQSIQ) pojawiła się informacja o otwarciu chińskiego rynku na import mięsa drobiowego z Polski. Jest to bardzo dobra i długo wyczekiwana informacja i szansa dla polskich producentów.

Zakaz importu drobiu do Chin został wprowadzony po pojawieniu się ognisk ptasiej grypy w większości krajów europejskich. Polska od lipca 2017 roku nie jest już na liście krajów zagrożonych ptasią grypą, dlatego zostały poczynione starania, aby znieść zakaz importu tego mięsa. Dzięki współpracy służb weterynaryjnych obu krajów Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który może przywrócić eksport drobiu do Chin. Obecnie pozwolenie takie miało tylko 5 zakładów produkcyjnych w Polsce, a otrzymali je dopiero po przejściu specjalnej procedury i kontroli służb chińskich.

Polska, która jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, ma nadzieję, że zniesienie zakazu przyczyni się do zwiększenia eksportu i dalszej ekspansji naszych firm na rynku chińskim.