Uszkodzenie towaru w transporcie

Decydując się na zakup towarów z zagranicy oraz na transport morski, wynajmując do przewozu odpowiednią firmę, na pewno zdajemy sobie sprawę z ryzyka, jakie może się przy tym pojawić. Uszkodzenie towaru w transporcie może zdażyć się każdemu i należy wiedzieć jak postępować w przypadku gdy zdaży się to akurat nam.
Co należy zrobić, jeśli dotrze do nas towar uszkodzony albo zauważymy brak części przesyłki?

Uszkodzenie towaru w transporcie – jak wygląda procedura

Po pierwsze musimy niezwłocznie powiadomić firmę przewozową lub spedycyjną, która jest odpowiedzialna za dostawę ładunku. Jeśli towar jest ubezpieczony, szkodę zgłaszamy również do firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel przekaże nam wtedy dokładnie instrukcje, jak mamy dalej postępować z towarem. Często, w przypadku częściowego uszkodzenia, ubezpieczyciel wysyła swojego rzeczoznawcę, aby oszacował wielkość uszkodzeń.

Oczywiście należy wszelkie zastrzeżenia co do towaru wpisać w list przewozowy. Jest to jedna z podstaw do zgłoszenia reklamacyjnego. Poza adnotacją w liście, dobrze jest sporządzić protokół. Protokół opisujący uszkodzenie towaru w transporcie, na którym powinien też podpisać się kierowca dostarczający towar. Zróbmy zdjęcia uszkodzonego towaru jeszcze na środku transportu, one na pewno też pomogą nam w ewentualnym dochodzeniu roszczeń.

Co należy zrobić jeśli przy rozładunku i przyjęciu towaru do magazynu nie zauważymy żadnych uszkodzeń? Czasem szkodę możemy zauważyć dopiero po rozpakowaniu naszego towaru. Jeszcze nic straconego. W przypadku uszkodzeń niewidocznych, mamy kilka dni na zgłoszenie reklamacyjne. Terminy te regulują różne akty prawne w zależności od rodzaju transportu:

  • transport drogowy – 7 dni,
  • transport morski – 3 dni,
  • transport lotniczy – 14 dni,
  • transport kolejowy – 7 dni,
  • roszczenia z tytułu błędów spedytora – 6 dni.
Zagubienie przesyłki

Co w przypadku, jeśli zamówiony towar nie dotrze do nas wcale? Przesyłkę możemy uznać za zaginioną, jeśli nie otrzymamy jej w 30 dni po ustalonej dacie dostarczenia. Wtedy możemy wszcząć postępowanie reklamacyjne wobec firmy odpowiedzialnej za przewóz towaru.
Podczas dochodzenia swoich praw roszczeniowych należy pamiętać, że wg kodeksu cywilnego oraz konwencji CMR, roszczenia z tytułu umowy przewozu przedawniają się po upływie roku. Okres przedawnienia zostaje wydłużony do 3 lat, jeżeli sąd udowodni działanie świadome lub niedbalstwo.
W przypadku gdy wykorzystujemy transport morski, zastosowanie mają reguły Hasko-Visbijskie, które określają, że roszczenie takie przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia wymagalności.

Najlepszym wyjściem będzie pomyśleć wcześniej o takim zagrożeniu i warto ubezpieczyć swój towar. Ubezpieczenie może obejmować wiele sytuacji od zniszczenia po kradzież. Aby zdobyć więcej informacji na temt ubezpieczenia odsyłam tutaj. Składka na ubezpieczenie nie jest tak duża i może niektórych pozytywnie zaskoczyć.