Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – OPWS

Jak często spotkaliście się Państwo ze zwrotem – działamy w oparciu o warunki OPWS?. Pewnie nie raz. Tylko co to właściwie jest to OPWS?
OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne) zostały stworzone przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, czyli przez organizację zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na świadczeniu takich usług jak, usługi spedycyjne oraz logistyczne w kraju i za granicą.

OPWS zawiera spis praw i obowiązków dla obu stron umowy spedycyjnej. Można tam znaleźć informacje co to jest oraz co powinna zawierać umowa spedycji i zlecenie spedycyjne. Znajdziemy też informacje odnośnie reklamacji, jeśli np. przedmiotem umowy były usługi spedycyjne.
OPWS będzie także pomocne w przypadku rozstrzygania sporów, bowiem regulują one zakres odpowiedzialności firmy spedycyjnej za szkodę powstałą podczas organizacji transportu towarów.

Usługi spedycyjne – jak je zabezpieczyć

Warunki OPWS nie mają żadnej mocy prawnej. OPWS mają zastosowanie, jeśli obie strony kontraktu wyrażą na to zgodę, i w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. OPWS mogą być dołączone do kontraktu i muszą być zaakceptowane przez obie strony.

Możemy się z nimi zapoznać na stronie PISIL.