GUS podał właśnie pozytywne dane

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące polskiego eksportu. W okresie od stycznia do maja br. eksport wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku o 4,7%, a import o 3,5%. Przekładając to na liczby wyeksportowaliśmy nasze towary o wartości 318,8 mld zł, a import wyniósł blisko 306 mld zł.

Największą wymianę handlową możemy zaobserwować w ramach UE. Eksport do krajów unijnych wyniósł 254,2 mld zł, a import 187,4 mld zł. Przy tych danych mamy saldo dodatnie wynoszące 66,8 mld zł. Największymi naszymi odbiorcami są Niemcy, Czechy, W. Brytania oraz Włochy.

W skali ogólnoświatowej najwięcej importujemy z Niemiec (71 mld zł), Chin (36,5 mld zł), Rosji (17,6 mld zł), Włoch i Francji.

Ujemne saldo wymiany handlowej odnotowano z krajami rozwijającymi się, gdzie eksport wyniósł 26,3 mld zł, a import 75,4 mld zł.