Wojna z przeciążonymi samochodami ciężarowymi

Po przejęciu kompetencji od Inspekcji Transportu Drogowego, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wypowiada wojnę przeciążonym samochodom. Poza poprawą bezpieczeństwa na drogach, powinno to przynieść dodatkowo niebagatelne oszczędności. Na zeszłoroczne weekendowe naprawy dróg wydano ponad 50 mln zł.
ZDM jest już w trakcie tworzenia specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie kontrola wagi pojazdów ciężarowych poruszających się w obrębie jego zarządu.

Wzmożonych kontroli powinniśmy spodziewać się od września i będą one dotyczyły dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnego nacisku na jedną oś. Kontrola przeprowadzana przez ZDM będzie musiała odbywać się w obecności przedstawiciela policji lub inspektora ITD.

Również Kraków postanowił bardziej zadbać o jakość swoich dróg. Miasto zakupiło ostatnio cztery wagi, które mają kontrolować wagę samochodów ciężarowych poruszających się po mieście. ITD, która będzie wykonywała te kontrole, otrzymała już nowy sprzęt, a kontrole ruszają jeszcze w maju. Miasto ma nadzieję, że zmniejszenie liczby przeciążonych pojazdów poruszających się w obrębie miasta znacznie przyczyni się do poprawy jakości dróg.