Szansa rozwoju dla portu w Gdyni

W dniu 25 października Zarząd Morskiego Portu Gdynia wspólnie z miastem Gdynia i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju podpisał list intencyjny w sprawie budowy tzw. Drogi Czerwonej. Droga ta połączyłaby port gdyński z obwodnicą Trójmiasta, co znacząco polepszyłoby skomunikowanie portu z infrastrukturą dróg krajowych.
Nowa droga znacząco przyczyniłaby się do lepszej przepustowości pojazdów ciężarowych z portu i do portu. Obecna droga tranzytowa z powodu złego stanu technicznego ma status drogi powiatowej i nie jest w stanie efektywnie obsłużyć wszystkich ciągników z kontenerami. Jej gruntowna modernizacja wiązałaby się z ogromnymi kosztami oraz całkowitym zamknięciem jednej z głównych arterii w Gdyni, dlatego też perspektywa powstania Drogi Czerwonej jest fantastyczną wiadomością zarówno dla branży, jak i dla mieszkańców Gdyni.