Rośnie polski eksport

Wg ostatnich informacji z Głównego Urzędu Statystycznego po trzech kwartałach tego roku obserwujemy zwiększenie eksportu o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Import zwiększył się o 3,6%.
Eksport do krajów rozwiniętych wyniósł 85,6% ogólnego eksportu a w tym 79,3% do Unii Europejskiej. Import z krajów rozwiniętych to 66,3% a w tym z Unii Europejskiej 59%.
Eksport do naszego największego sąsiada, czyli Niemiec wzrósł o 0,9% a import o 0,6%.
Niestety spadek odnotowaliśmy jeśli chodzi o współpracę z Rosją. Eksport do Rosji obniżył się o 1,4% a import o 3,1%.
Obecnie główni nasi partnerzy handlowi to Holandia, Hiszpania, Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Francja, Szwecja. Eksport do tych krajów wzrósł w ostatnich miesiącach.
Nadal najwięcej produktów importujemy z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i z Włoch.