Komunikat IE 599 – potwierdzenie eksportu

Komunikat IE 599 jest dokumentem, który daje nam potwierdzenie eksportu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Jest on generowany i wysyłany e-mailem z systemu celnego ECS, Systemu Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) w formacie XML. Komunikat taki otrzymuje osoba lub firma wskazana w zgłoszeniu wywozowym. W sytuacji gdy eksport odbywa się poprzez transport morski jest on generowany po wypłynięciu kontenera z polskiego portu.

Czy potwierdzenie eksportu jest nam potrzebne?

Posiadanie komunikatu IE 599 upoważnia nas do zastosowania stawki 0% podatku VAT w eksporcie zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 nr 54 poz. 535).
Eksporter jest zobowiązany do przechowywania tego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku VAT.