Odroczony VAT w imporcie towarów, czyli co nam daje art. 33a ustawy o VAT

Przez wiele lat polscy importerzy ze zwgledu na odroczony Vat wybierali do odprawy celnej swoich towarów zamiast polskich portów, port w Hamburgu.

Teraz odroczony vat nie tylko w Hamburgu

Odprawa fiskalna w Hamburgu umożliwiała odroczenie płatności podatku VAT. Zamiast opłacać go natychmiast przy odprawie celnej, można było rozliczyć go w kolejnej deklaracji podatkowej w Polsce.

Od 2008 roku polskie przepisy dają nam również taką możliwość. Początkowo przepisy te były bardzo rygorystyczne. W 2011 roku zostały one zmienione i taka forma odprawy staje się coraz bardziej popularna w Polsce.

Odprawa celna gdzie mamy odroczony VAT opisana w artykule 33a ustawy o podatku od towarów i usług daje importerowi możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7, jeśli dana firma ma rozliczenie miesięczne, lub w deklaracji VAT-7D, jeśli rozlicza się co kwartał. Przykładowo jeśli firma wprowadzi towar na terytorium Unii na początku stycznia, to rozliczenia VATu musi dokonać do 25 lutego. Dzięki temu nie musi zamrażać często znacznych kwot, tylko może nimi dowolnie dysponować, co sprzyja lepszej płynności finansowej firmy.

Import towarów – nie każdy może skorzystać z art. 33a

Niestety nie każda agencja celna ma prawo do stosowania tej procedury, a nawet jeśli je ma, to może odmówić importerowi odprawy celnej z użyciem tej procedury. Zgodnie z przepisami, w przypadku gdy importer w wyznaczonym terminie nie rozliczy należnego VATu, obowiązek ten spada na agencję celną, która w imieniu importera dokonała odprawy celnej. Jeśli agencja ma obawy co do wypłacalności firmy, może dokonać standardowej odprawy.

Aby móc skorzystać z takiej procedury, należy wcześniej się przygotować. Wszelkie formalności należy wykonać w miesiącu poprzedzającym planowaną odprawę celną. Jeśli planujemy odprawiać towar w lutym, do końca stycznia dokumenty muszą wpłynąć do Urzędu celnego. Przede wszystkim należy wysłać zawiadomienie o zamiarze skorzystania z tej procedury do Urzędu Celnego. Należy też przedstawić agencji celnej oświadczenia o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Jeśli planujesz import towarów dowiedz sie więcej na tamat transport morski a następnie skontaktuj się z nami aby uzyskać kompleksową ofertę na transport.