Co to jest numer EORI i jak można go uzyskać?

Od 01 lipca 2009 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać czynności celnych na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek posługiwania się numerem identyfikacyjnym EORI.
Numer EORI to skrót od Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identyfication). Numer ten jest przyznawany jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całego terytorium EU.
Każda firma chcąca importować lub eksportować towary musi posiadać ten numer. Od sierpnia 2015 roku nie można już składać papierowych wniosków w oddziałach celnych o nadanie numeru EORI.
Jak uzyskać numer EORI?
Aby otrzymać numer EORI należy dokonać rejestracji w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego (SZPROT). Wniosek taki powinno się złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC, www.puesc.gov.pl). Nadanie numeru następuje w ramach usługi e-klient służby celnej za pomocą Wniosku o Rejestrację Danych Podmiotu w SISC.

Numer EORI – Procedura rejestracji:

  • Pierwszym krokiem jest założenie konta na portalu PUESC. Osobą rejestrującą jest osoba fizyczna, często właściciel przedsiębiorstwa lub osoba upoważniona do działań przed organami Służby Celnej.
  • Kolejnym krokiem jest wypełnienie Wniosku o Rejestrację Danych Osoby Fizycznej w SISC. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku zostaje nadany unikalny numer ID SISC.
  • Następnie należy zarejestrować podmiot i wypełnić Wniosek o Rejestrację Danych Podmiotu w SISC. Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę na pole ?Obszar działania w SC? i zaznaczyć pole ?Cło? oraz ?Czy nadać numer EORI?. Dzięki temu wniosek w obszarze cła jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI. Po wypełnieniu tego wniosku zostaje nadany numer ID SISC dla podmiotu, który jest też jednocześnie numerem EORI.
  • Ostatnia rzecz, to powiązanie danych osoby fizycznej z danymi podmiotu. W tym celu należy zarejestrować upoważnienie do działania w imieniu podmiotu poprzez wypełnienie Wniosku Rejestracji/Aktualizacji/Dezaktywacji Reprezentacji w SISC.
    Poniżej link do instrukcji postępowania:
    https://puesc.gov.pl/documents/10180/20978/eKlient+-+Instrukcja+v.2.0.pdf/9691d2b3-edc7-4d2e-9ae2-e1dabc4bcbd5

Jeśli nadanie numeru EORI mamy już za sobą teraz należy dowiedzieć się ile będzie kosztował nasz transport. Aby to sprawdzić wystarczy wypełnić krótki formularz.