Obowiązek ważenia kontenerów

Konwencja Solas – nowe obowiązki związane z eksportem towarów

Eksport towaru wiąze się z wieloma procedurami, przez które musi przejść eksporter. Od 1 lipca 2016 eksporterzy mają jeszcze jeden dodatkowy obowiązek. Tego dnia weszła w zycie konwencja SOLAS, która mówi o konieczności ważenia pełnych kontenerów eksportowych przed załadunkiem na statek.
Obowiązek ten wprowadziła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w celu zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie morskim. Obecnie zdarzają się sytuacje, kiedy deklarowana waga w dokumentach jest o wiele niższa od faktycznej wagi ładunku. Stwarza to nie tylko niebezpieczeństwo w transporcie morskim, ale również na drogach.

Procedura ważenia kontenerów w eksporcie

Obowiązek ważenia jest nakładany na załadowcę kontenera. Informację o wadze musi następnie przekazać przewoźnikowi morskiemu i terminalowi przed załadunkiem na burtę statku. Terminal portowy oraz operatorzy statków muszą deklarowaną wagę uwzględnić w planie załadunkowym. Jeśli nie otrzymają od załadowcy informacji o wadze kontenera, mają obowiązek odmowy załadunku na statek.
Sytuacja w polskich portach jest niepokojąca, ponieważ na terminalach w Gdyni i Gdańsku będzie można zważyć tylko niewielką ilość kontenerów. Biorąc pod uwagę dużą liczbę kontenerów eksportowych, port nie nadążyłby obsłużyć ich wszystkich. W portach w Szczecinie i Świnoujściu nie będzie można zważyć żadnych kontenerów, ponieważ terminale nie posiadają własnych wag.
W tej sytuacji większość kontenerów eksportowych będzie musiała być ważona w głębi kraju. Może to nieznacznie wydłużyć czas transportu kontenerów oraz spowodować dodatkowe koszty dla eksporterów.