Gdynia, Szczecin, Świnoujście odnotowują wzrost.

Zauważalny w Polsce wzrost gospodarczy można również zauważyć w polskich portach, które odnotowują w tym roku zwiększoną liczbę przeładunków. Port morski w Szczecinie pochwalił się ostatnio danymi, że przez osiem miesięcy tego roku przeładował o 6% więcej kontenerów morskich niż przed rokiem. Jednak największy wzrost odnotowujemy w przypadku przeładunków gazu LNG oraz rudy. Szacunki pokazują, że w tym roku w portach Szczecin oraz Świnoujście przeładuje się około 25 milionów ton towarów.
Również port w Gdyni może się poszczycić podobnymi sukcesami. Liczba przeładunków w pierwszym półroczu 2017 roku uplasowała port gdyński na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich portów. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w ciągu pierwszych pięciu miesiący 2017 roku przeładowano o 218% więcej ropy i produktów ropopochodnych niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost także odnotowujemy w stosunku do zboża, drewna i drobnicy.