Jak Poczta Polska wykorzysta Nowy Jedwabny Szlak?

Poczta Polska oraz China Post Group w dniu 22 września podpisały wstępne porozumienie o współpracy, które obejmuje wspólny transport kontenerów koleją z Chin. Porozumienie ma obowiązywać przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie ma zostać podpisana końcowa umowa, która będzie dotyczyła dostawy przesyłek pocztowych z portu przeładunkowego w Małaszewiczach do krajów europejskich.

Umowa obejmuje transport kolejowy z Chin do terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach. Znajduje się tam Międzynarodowy Urząd Wymiany, a następnie dalszy ich transport przez Pocztę Polską do operatorów z 30 krajów europejskich. Porozumienie określa również ilość przesyłek, sposób załadunku oraz taryfy.

Poczta polska planuje następnie zawrzeć umowy z partnerami azjatyckimi oraz operatorami z Europy. Jej celem jest stworzenie hubu logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku i koordynacja wymiany handlowej między Azją a Unią Europejską.